Oproep tot solidariteit gevangen anarchist G. Dimitrakis

Oproep tot Solidariteit voor de gevangen anarchist G. Dimitrakis.
(vertaling van de oproep van het Assembly for Solidarity Athene)

Naar aanleiding van het hoger beroep op 28 april 2010, doen we een oproep voor acties van solidariteit overal te wereld.

Het is meer dan 4 jaar geleden sinds de ochtend van 16 januari 2006, toen de anarchist Giannis Dimitrakis werd gearresteerd, waarbij hij zwaar gewond raakte door beschieting van de politie, na een overval bij een filiaal van de Nationale Bank in het centrum van Athene.

Vanaf het eerste moment was er een stroom aan valse informatie, systematisch aangevoerd door de politie en maar als te graag uitgegeven door de massamedia. De politie construeerde ‘de bende van dieven in het zwart’, zodat andere kameraden als leden aangewezen konden worden, waaraan een reeks van overvallen en een nauwe verbintenis met gewapende revolutionaire groep gelinkt kon worden. Daarna werd er beweerd dat het geheel van de anarchistisch, anti-autoritaire beweging nauw verbonden was met georganiseerde misdaad.
Gianni’s arrestatie, de laster en de jacht op die ontstond op zijn drie veronderstelde medeplichtigen (welke later verklaard werden tot gezocht, voor ongelofelijke beloningen), -vier kameraden bekend van hun jaren van politieke activiteit – richt zich aan de ene kant erop om hun op een legale manier te vernietigen en aan de andere kant, promoot het een holistisch plan om anarchisten, anti-authoritarians en klassenstrijd van hun betekenis te ontdoen en hen te criminaliseren.

Door zijn politieke identiteit, viel de staat hem vanaf het begin aan met woede. Parallel aan het crescendo van valse informatie en een impressie gecreëerd door de media, probeerde de district attorney hem te ondervragen in de eerstehulp-kamer terwijl hij bedlegerig en onder medicinale invloed was. De aanklachten tegen hem waren gebaseerd op een “anti-terreur”wet en waren aangevuld met zes onopgeloste overvallen, poging tot doodslag en witwassen. Hij was waarschijnlijk de eerste man in hechtenis die werd vastgehouden in Malandrino, een maximaal beveiligde gevangenis, welke enkel is bedoeld voor reeds veroordeelden, terwijl de aanvallen van gevangenisbewakers, wraakgierige overplaatsingen and disciplinaire straffen, de uitputtende uitspraak van de eerste rechtszaak (een ongelofelijk straf van 35 jaar voor een overal) and de provocatieve beroving van basisrechten voor de voorbereiding van zijn verdediging aan de rechtbank voor hoger beroep, de onderdrukkende agressiviteit tegen hem zichtbaar maken.

In deze extreme omstandigheden, verdedigde de kameraad vanaf het begin zijn keuze om een bank te onteigenen, zonder statements van spijt en met duidelijkheid over zijn motieven en intenties. Hij gaf betekenis aan zijn daad als een moment in zijn kritiek en als actie tegen het systeem van slavenarbeid en exploitatie, tegen de anti-sociale rol van de banken and als onderdeel van de polymorfologische sociale strijd.
Bovendien, in de ellendige realiteit van de gevangenissen, bleef hij dynamisch en waardig vanaf het begin. Hij nam deel aan alle strijden van de gevangenen die het afgelopen jaar plaatsvonden in Griekenland. Door te participeren aan hongerstakingen en onthouding van de gevangenismaaltijden – ondanks zijn permanente gezondheidsproblemen door toedoen van de politie kogels waarmee hij beschoten is – maakte hij zijn solidariteit zichtbaar aan zijn medegevangenen en vocht hij voor de voorwaarden van zijn overleving en bestaan in de moeilijk positie van gevangenschap. Samen met andere gevangen anti-authoritarians was hij een interactief kanaal van communicatie met de imposante gevangenenbeweging in de herfst van 2008.

Door al deze redenen – en het feit dat Giannis Dimitrakis en de andere drie gezochte anarchisten sommigen van ons zijn, kameraden en medestrijders in de diversiteit van de strijd voor vrijheid – is er een massa van acties van solidariteit en politieke verdediging voor hen in vele steden van Griekenland ontstaan. Van de posters, teksten en brochures tot de flyers, spandoeken en slogans op de muren en van de aanvallen tegen banken, andere economische doelwitten of regeringsvoertuigen tot de massale aanwezigheid van mensen in publieke plekken in de amfitheaters, de mars in het centrum van Athene en de demonstraties buiten de gevangenissen van Malandrino, Koridallos, Neapolis en Alikarnasso, maakten de anarchisten en anti-atuhoritarians duidelijk op welke manier er gereageerd wordt wanneer hun kameraden gegijzeld worden door de staat.

Het hoger beroep vindt plaats op 28 april, waar het besluit tegen onze kameraad komt vast te liggen. Vier jaar naar zijn arrestatie, vier jaar na de start van deze particuliere repressieve onderneming, één jaar en enkele maanden naar de december opstand, wordt de constante en manische poging van de staat om de mensen van de strijd te onderdrukken, marginaliseren en criminaliseren steeds duidelijker. Ons sleutelwapen tegen dit beleid is actieve solidariteit met alle mogelijke middelen.

Het hoger beroep van Giannis Dimitrakis is erg belangrijk, mede door de wettelijke uitkomst van deze zaak, mede door de vraag of we willen toestaan dat manipulaties en experimenten van de staat op gaan bloeien.

Naar aanleiding van het hoger beroep op 28 april 2010, doen we een oproep voor acties van solidariteit overal te wereld. Collectieven en kameraden organiseren landelijk in Griekenland demonstraties en acties op dinsdag 27 april. Tevens is het van groot belang wanneer er acties op deze dag (of rond deze dag) georganiseerd worden in jouw stad en jouw land, bijvoorbeeld demonstraties voor de Griekse ambassade of consulaten. Door grote aantallen van acties zal de boodschap van solidariteit groter zijn, wat belangrijk is voor ons.

Met kameraadschappelijk groeten,

Assembly for Solidarity

(Athene)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.