Over Anarchist Black Cross Nijmegen

Anarchist Black Cross (ABC) Nijmegen is onderdeel van het wereldwijde ABC netwerk dat zich inzet voor politieke, en met name anarchistische, gevangenen. Het ABC netwerk onderscheidt zich van groepen zoals Amnesty International doordat ten eerste het ABC openlijk ook gevangenen ondersteunt die ‘schuldig’ zijn bevonden of gevangenen die ‘geweld’ hebben gebruikt. Ten tweede, met het voorgaande samenhangend, doordat het ABC het huidige straf- en gevangenissysteem afwijst. De termen ‘schuldig’ en ‘geweld’ zijn daarom voor ons geen vastomlijnde begrippen. ABC Nijmegen steunt daarom alle gevangenen die volgens ons streven naar een socialere en gelijkwaardigere wereld. Het ABC zet zich zowel praktisch als theoretisch in om een stap te zetten richting de afbraak van het straf- en gevangenissysteem.

De problematiek rondom het gevangeniswezen en het strafsysteem is een weinig besproken onderwerp in de samenleving alsmede de politieke (anarchistisch/radicale) beweging. Maar het is een problematiek die iedereen raakt: iedereen kan in de bak terechtkomen of er op een indirectere manier mee te maken krijgen. Het gevangeniswezen is immers een zeer centraal onderdeel van de organisatie van de staat en onze samenleving. Door middel van gevangenissen worden mensen die niet binnen het systeem kunnen of willen functioneren buitengesloten en letterlijk opgesloten. Het gevangenis- en strafsysteem is hiermee één van de disciplinemaatregels om mensen in het gareel te houden. De problematiek is dat de grenzen van deze maatregels bepaald worden door de Staat en al haar apparaten en niet door de mensen die leven in die staat. En wat als je überhaupt niet wil leven in een samenleving die gedomineerd wordt door Staat, justitie en politie?

ABC Nijmegen streeft naar theoretisering rondom het onderwerp, zodat wijzelf en anderen hierna er praktisch mee aan de slag kunnen. Dit betekend onder andere dat we de vanzelfsprekendheid van gevangenissen aan de kaak stellen en de abstractie van het juridische systeem willen doorbreken. Een kant en klare oplossing wat te doen met mensen die elke ethiek te buiten gaan – denk bijvoorbeeld aan verkrachters – hebben we niet. Dit betekent echter niet dat het huidige systeem geen probleem is. Belangrijk is te beseffen dat gevangenissen er niet in slagen om verkrachters te stoppen. Wellicht dat een omslag in sociale, culturele en politieke omstandigheden, en daarmee een andere visie op straf en discipline, een groot deel van de hedendaagse criminaliteit en justitiële problematiek kan laten verdwijnen.

Door middel van bijvoorbeeld het organiseren van discussieavonden en het verspreiden van pamfletten wil ABC Nijmegen mensen aanzetten tot nadenken over wat het straf- en gevangenissysteem inhoudt en welke praktische en theoretische implicaties een dergelijk systeem teweegbrengt. Tevens organiseren we elke 4e woensdagavond van de maand een schrijfavond voor politieke gevangenen in de Klinker (van Broeckenhuysenstraat 46). Er is dan de gelegenheid om kaartjes en brieven te sturen naar politieke en anarchistische gevangenen wereldwijd. Regelmatig voeren we ook campagne voor een specifieke (groep) gevangene(n). Tijdens de infoavond wordt er info aangeboden over wat het ABC Nijmegen doet en over het nut en belang van gevangenenondersteuning. Op onze website houden we je op de hoogte van de internationale gevangenisstrijd en vind je updates over verschillende gevangenen en rechtszaken. Ook organiseren we op onregelmatige basis benefieten voor gevangenen die dringend geld nodig hebben voor rechtszaken of boetes.

Wil je meer weten over ABC Nijmegen? Kom eens langs op een schrijfavond, bezoek onze website of mail ons: abcnijmegen.wordpress.com / abcnijmegen (at) riseup.net

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.