25-11: Info/discussieavond over het gevangeniswezen

Op donderdag 25 november organiseert Anarchist Black Cross Nijmegen een info- en discussie avond over het systeem van het gevangeniswezen. Er zal een documentaire getoond worden; The Stanford Prison Experiment en er komt een anarchist en tevens exgevangene spreken over zijn ervaringen in de ‘bajes’. We zullen de avond afsluiten met een discussie.

Hoe verhouden macht en repressie zicht tot het gevangeniswezen? Is het aan de Staat (justitie) om te bepalen wie er opgesloten wordt? Welke problemen levert een dergelijk machtsmonopolie op en waarom is/lijkt deze algemeen geaccepteerd? Welke impact heeft detentie op een mensenleven? Zijn gevangenissen werkelijk een gezonde oplossing voor het tegengaan van anti-sociaal gedrag en daaruit voortvloeiende problemen in de samenleving? Zijn er alternatieven?

Kortom, genoeg om over te praten. De avond zal om 19.00 beginnen in de Klinker (van Broeckhuysenstraat 46, Nijmegen).

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.