12-19 nov: Internationale solidariteit met de ‘Grand Jury Resisters’!

Tegen de Staat, de repressie van anarchisten en alle gevangenissen!
Solidariteit met zij die zich verzetten!

Vrijheid voor Kteeo, Matt & Leah!
Vrijheid voor alle gevangenen!

Sinds 25 juli 2012 zijn er meerdere huiszoekingen geweest alsmede de gevangenname van 3 anarchisten in het Noordwesten van de Verenigde Staten in relatie tot een “lopend onderzoek naar gewelddadige criminaliteit”. De Staat heeft gerefereerd naar de May Day[1] verstoringen in Seattle, vandalisme en demonstraties als oorzaak, met in het bijzonder het hevige vandalisme van een federale rechtbank. Echter, er is ontdekt dat de ‘Grand Jury’[2], welke was ingesteld om diegene die als mogelijke getuigen konden gelden te ondervragen, in werkelijkheid al in maart 2012 was samengesteld: 2 maanden voor het plaatsvinden van May Day.

Drie mensen ontvingen dagvaardingen om te getuigen voor de Grand Jury in wat augustus, september en oktober werd. Drie mensen weigerden te getuigen en werden naar de gevangenis gestuurd, Matt en Kteoo verblijven daar nog steeds. Ze kunnen tot uiterlijk maart 2014 gevangen gehouden worden. Leah werd onverwachts begin oktober vrijgelaten, maar het is nog onduidelijk wat haar allemaal te wachten staat. Drie andere mensen werden op de één of andere manier bewust gemaakt van hun dagvaardingen maar hebben deze nooit fysiek hoeven betekenen, waardoor ze niet bij hun hoorzittingen hoefden te zijn en sindsdien hebben voorkomen iets te betekenen. Hoewel het onbekend is wat van deze 3 personen is terecht gekomen is het aannemelijk dat hun levens zo stressvol zijn geworden dat ze niet in staat zijn om te leven zoals zij dat voor 25 juli deden. Om deze reden is deze solidariteitsoproep voor iedereen die getroffen is door de Grand Jury.

Als je buiten de Verenigde Staten leeft, overweeg het om een ambassade of consulaat van de VS in jouw stad te bezoeken. Als er geen in je stad zit, overweeg het bezoeken van een Amerikaans bedrijf of eigenlijk alles waarin het kapitalisme en de Staat zich in manifesteren.

Verspreid het nieuws van de repressie en de rebellie van de kameraden die zich verzetten hier tegen.

Solidariteit met alleen die zich tegen de Grand Jury en de FBI verzetten! Voor de destructie van alle gevangenissen en de samenleving die ze ‘nodig’ heeft!


[1] Acties en demonstraties rondom 1 mei; dag van de arbeidersstrijd.

[2] jury van 12-23 personen die onderzoekt of het bewijsmateriaal voldoende is om arrestaties te verrichten.

Brieven voor Matt kunnen gestuurd worden naar:
Matthew Kyle Duran
#42565-086
FDC SeaTac
P.O. Box 13900
Seattle,
WA 98198
The United States

Brieven voor Kteeo:
Katherine Olejnik
#42592-086
FDC SeaTac,
P.O. Box 13900
Seattle,
WA 98198
The United States

Poster: solidariteitGJR

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.