8 januari: politiek proces tegen migratieactiviste Joke Kaviaar wegens ‘opruiing’

Van Steungroep 13 septemberimages

Op dinsdag 8 januari om 13.45 uur behandelt de meervoudige kamer van de rechtbank in Haarlem (Simon de Vrieshof 1) de zaak tegen Joke Kaviaar wegens ‘opruiing tot het plegen van strafbare feiten of gewelddadig optreden tegen het openbaar gezag’ (artikel 131 lid 1 Wetboek van Strafrecht). Het gaat hierbij om citaten uit vier artikelen over het vreemdelingenbeleid. Opvallend is dat de eerdere aanklacht ‘terroristisch oogmerk’ (art. 131 lid 2) niet in de dagvaarding is opgenomen.De Steungroep 13 September roept op stelling te nemen tegen deze kwalijke strafvervolging, en vindt dat een ieder het recht en alle reden heeft om het vreemdelingenbeleid te bekritiseren.

Op 13 september 2011 werd Joke Kaviaar, dichteres, artiest, en actief lid van verscheidene actiegroepen die zich verzetten tegen het Nederlandse migratiebeleid, opgepakt door de Nationale Recherche en drie dagen in beperkingen vastgehouden. Er werd haar ‘opruiing en verspreiding tot opruiing, met terroristisch oogmerk’ ten laste gelegd. Ook werd er huiszoeking gedaan. Drie maanden later, op 7 december 2011, liet het Landelijk Parket van het Openbaar Ministerie haar website ontoegankelijk maken. De website is op 8 december 2011, een dag later, door sympathisanten weer online gezet en staat er nog altijd “inclusief de opruiende teksten” aldus een proces-verbaal in het dossier.

Na een langlopend onderzoek (onder de naam ‘Gulkana’) door de Unit Contra Terrorisme en Activisme van de Nationale Recherche, moet Joke Kaviaar nu voor de rechter verschijnen. Opvallend is dat de verzwarende aanklacht dat zij hierbij een ‘terroristisch oogmerk’ zou hebben niet in de dagvaarding opgenomen. Dat doet, aldus de steungroep, het vermoeden rijzen dat deze verzwaring van de aanklacht ten tijde van de arrestatie, de huiszoeking, en gedurende het hele onderzoek enkel is toegevoegd als intimidatie, en om gebruik te kunnen maken van de vergaande opsporingsbevoegdheden uit de terrorismewetgeving. Uit de buitensporige huiszoeking kon reeds worden opgemaakt dat hier vooral sprake was van een fishing expedition in een poging de radicale No Border beweging in Nederland in kaart te brengen.

Bij de start van het onderzoek ‘Gulkana’ stelde de Nationale Recherche reeds dat dat “doelstellingen” van dit onderzoek, naast het “doen ophouden feit” bestonden uit het “ontmoedigen van verdachte en groepering” en “een signaal afgeven aan verdachte, groepering en bevolking.” Ook hieruit blijkt volgens Steungroep 13 September duidelijk dat er een politiek show- en proefproces zal plaatsvinden, bedoeld om Joke Kaviaar een flinke straf toe te bedelen en zo de mond te snoeren, medeactivisten af te schrikken, de vrijheid van meningsuiting voor meningen die de staat aanvallen in te perken, jurisprudentie te verkrijgen die het begrip ‘opruiing’ oprekt en het Nederlandse en Europese migratiebeleid ten koste van alles te verdedigen tegen toenemend verzet.

Ten tijde van de arrestatie is door een groep mensen die zich solidair hebben verklaard met Joke de Steungroep 13 September opgezet. Met de rechtzaak van Joke in het zicht zal de steungroep in de aanloop hiervan regelmatig bericht geven en komen met een aantal artikelen die de zaak van verschillende kanten belichten. Daarnaast roept de steungroep mensen en groeperingen op de teksten van Joke Kaviaar verder te verspreiden, mirrors op te zetten van de gehele website ‘www.jokekaviaar.nl’ en zelf artikelen te schrijven die het vreemdelingenbeleid aanklagen.

De citaten waarvoor Joke Kaviaar gedagvaard is, alsmede de betreffende artikelen en meer achtergrondinformatie, zijn te vinden op http://www.13-september.nl
Website van Joke Kaviaar: http://www.jokekaviaar.nl

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.