26-6: Voor autonome ruimtes! Info AZ Köln & Ubica gevangenen schrijven

gather_and_resist_buttonOp a.s. woensdagavond 26 juni draait alles om autonome ruimtes, waar de Grote Broek (het ‘thuis’ van Anarchist Black Cross Nijmegen) er ook één van is. We beginnen met een info-avond over de dreigende ontruiming van Autonoom Centrum Köln (DE) en eindigen met het schrijven naar de laatste Ubica gevangene. English below.

Vanavond zullen enkele activisten van het autonoom centrum Köln (AZ Köln), Duitsland, vertellen over de strijd voor het behoud van hun autonome ruimte die  in april 2010 gekraakt werd. Na eerdere dreigende ontruimingen werd in april 2011 een contract afgedwongen door een grote variëteit aan acties, verzet en solidariteit van vele mensen uit vele plekken. Het AZ Köln kon hierdoor blijven voortbestaan door middel van een gelegaliseerde status, maar nog altijd even autonoom! Dit contract werd een tijd geleden opgezegd, onder druk van verschillende politieke partijen, en verloopt op 30 juni 2013, waardoor het AZ Köln opnieuw bedreigd wordt met ontruiming. Vanavond zullen enkele activisten van AZ Köln je updaten over de plannen en acties tegen de ontruiming, zoals de actie-week van 28 juni tot 7 juli. WIR BLEIBEN ALLE!    

Na de info-avond zullen we de laatste gevangene die nog vast zit schrijven die tijdens de ontruiming van de Ubica gearresteerd werd. In de nacht van 24 mei 2013 werd de Ubica, sinds 21 jaar gekraakt en één van de laatste autonome plekken in Utrecht, ontruimd na maanden van strijd en rechtszaken. 9 arrestanten werden veroordeeld tot onvoorwaardelijke celstraf van 1 maand tot 6 weken. Daarnaast moeten de gevangenen gezamelijk een schadevergoeding van bijna 15.000,- euro betalen.Vanavond zullen we de laatste gevangene van de Ubica kaartjes en brieven schrijven en zal er meer info zijn over hoe je de Ubica gevangenen kan helpen!

English
Tonight several activists from the autonomous center in Cologne (AZ Köln), Germany, will talk about the fight for their autonomous center that was squatted in April 2010. After previous eviction threats a contract was forced in April 2011 by a variety of actions, resistance and solidarity from many people from many places. Because of this, AZ Köln could continue as a legalised, but still autonomous space. This contract was cancelled a while ago, pressured by several political parties, and will expire on the 30th of June 2013 by which the AZ Köln is threatened with eviction once again. Tonight several activists from AZ Köln will update you on the plans and actions against the eviction, like the week of action from the 28th of Juni till the 7th of July. WIR BLEIBEN ALLE!

After the info evening we will write to the last remaining prisoner who was arrested during the eviction of the Ubica. In the night of the 24th of May 2013 the Ubica, squatted for more than 21 years and one of the last autonomous spaces in Utrecht, got evicted after months of struggle and courtcases. 9 arrestees were sentenced to jail for 1 month up to 6 weeks. Besides this, the prisoners must pay damage restitutions of a total ammount of 15.000,- euro’s. Tonight we will write cards and letters to the last remaining prisoner of the Ubica and there will be more info on how to help the Ubica prisoners!

Info-avond ontruiming AZ Köln (info evening eviction AZ Köln): 19.30
Ubica gevangenen schrijven (writing Ubica prisoners): 21.00
address: de Klinker, van Broeckhuysenstraat 46, Nijmegen.

AZ Köln: Meer info/More info:
http://gatherandresist.tk/
http://az-koeln.org/

Ubica gevangenen: Meer info/ More info:
https://www.indymedia.nl/node/16026 (Nederlandstalig verslag)
https://www.indymedia.nl/node/16068 (English report)
https://abcnijmegen.wordpress.com

26juniABC

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.