25-9: Schrijven naar Jock Palfreeman

Op 25 september is het weer de 4e woensdag van de maand en dus tijd voor een ABCJock front schrijfavond.

Deze schrijfavond zullen we schrijven naar Jock Palfreeman, een Australische jongen die als sinds 2007 in Bulgarije in de bak zit voor het beschermen van twee Roma jongens die werden aangevallen door racistische voetbalhooligans. Al jaren voert hij zelf, zijn familie, vrienden en allerlei steungroepen actie om onder andere zijn straf te verkorten en te zorgen dat hij de rest van zijn straf in Australië uit kan zitten.  English below

Jock Palfreeman is een Australiër die in 2009 werd veroordeeld tot 20 jaar gevangenisstraf in Bulgarije vanwege een gebeurtenis die plaats vond op 28 december in 2007. Jock probeerde twee Roma jongens te beschermen tegen een groep van 15 voetbalhooligans, die een geschiedenis kennen van racistische activiteiten. Nadat de aanvallers zich tegen Jock richtten, probeerde hij zichzelf te beschermen door middel van een mes. Hierbij werd Andrei Monov fataal neergestoken en de anderen geraakten gewond.

Jock werd niet toegestaan om vanuit de Bulgaarse gevangenis te studeren. Hiertegen is hij in januari voor dertig dagen in hongerstaking gegaan.

Meer dan een jaar geleden heeft de familie van Jock een aanvraag ingediend om Jock over te laten plaatsen naar een Australische gevangenis, om daar zijn verdere straf uit te zitten. Dit kan alleen wanneer de vrienden en familie van Jock een door de rechtbank opgelegde schadevergoeding van omgerekend 375.000 Australische dollars betalen aan de ‘slachtoffers’ en hun familie. Aangezien de familie heeft ingestemd met het betalen van alle boetes en schadevergoedingen voor het einde van mei, hebben Australische ambtenaren de Bulgaarse procureur-generaal en de directeur van de gevangenis van Sophia bezocht om eigenhandig de aanvraag voor overplaatsing te overhandigen.

Zonder de Australische regering te informeren heeft de Bulgaarse procureur-generaal in de media aangekondigd dat hij de overplaatsing om twee redenen niet zou aanvaarden: ten eerste omdat Jock nog niet lang genoeg in de Bulgaarse gevangenis heeft gezeten en ten tweede omdat Jock zich zogenaamd slecht zou hebben gedragen. Andrei Monov’s vader is een invloedrijke politicus. Hij heeft verklaard dat wanneer hij zou worden verkozen als parlementslid, dat hij dan alles in het werk zou stellen om de overplaatsing van Jock naar Australië te verhinderen. Kort geleden werd meneer Monov verkozen als parlementslid van de heersende partij.

De schrijfavond voor Jock vind plaats op 25 september in de Klinker (van Broeckhuysenstraat 46, Nijmegen) vanaf 20.00 na het soepcafé.

ENGLISH:

On the 25th of september there will be an ABC writing evening for Jock Palfreeman.

Jock Palfreeman is an Australian, who was in 2009 convicted to 20 years in Bulgarian prison for the event that occured on December 28th, 2007. Jock was trying to protect 2 roma boys from a group of 15 football hooligans, who have a history of racist display. After the attack turned against him, he tried to protect himself with a knife, fatally stabbing Andrei Monov and slashing another.

Jock has been not allowed to study from Bulgarian prison, so this January he spent 30days on a hunger strike.

Over a year ago his family filed a request for Jock’s transfer to an Australian prison, which could only happen if Jock’s friends and family pay the price that the Bulgarian court ordered to pay in compensation to his victims and their families, which is around 375,000 Australian dollars. As the family has agreed to pay all the fines in the end of May, Australian officials visited the Bulgarian Prosecutor General and the Sofia Prison Director to hand deliver the formal request for Jock’s transfer to Australia to serve the rest of his sentence.Without informing the Australian Government the Bulgarian Prosecutor General announced in the media that he would not approve of the transfer for 2 reasons; one being that Jock has not spent enough time in Bulgarian prison and two, that Jock has behaved badly. Andrei Monov’s father is an influental politician and he stated that if elected to parliament, he would do everything to prevent Jock’s transfer to Australia. Mr. Monov was recently elected a member of Parliament in the ruling party.

The writing evening for Jock will take place on the 25th of september at the Klinker (van Broeckhuysenstraat 46, Nijmegen) at 20.00 after the soup café.

flyer:

Jock frontjock

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.