27-11: Schrijfavond voor transgender gevangenen

cece and chelsea copy_largeWriting evening for transgender prisoners (english below)

In solidariteit met de Transgender Day of Remembrance, een jaarlijkse gedenkdag op 20 november voor trans-identificerende en gender-variant individuelen die vermoord zijn door haat, transfobia en onze strikte gehechtheid aan een binair gender idee, schrijven we op 27 november naar twee transgender gevangenen, namelijk Cece en Chelsea.

Anarchist Black Cross (ABC) Nijmegen is onderdeel van het wereldwijde ABC netwerk dat zich inzet voor politieke, en met name anarchistische, gevangenen. ABC Nijmegen steunt alle gevangenen die volgens ons streven naar een socialere en gelijkwaardigere wereld, waaronder ook gevangenen die ‘schuldig’ zijn bevonden of die ‘geweld’ hebben gebruikt. ABC Nijmegen zet zich zowel praktisch als theoretisch in om een kleine stap te zetten richting de afbraak van het straf- en gevangenissysteem. Zo organiseren we bijvoorbeeld elke 4e woensdag van de maand een gevangenenschrijfavond.

Cece liep op 5 juni 2011 samen met enkele LGBTIQ vrienden op straat en werden door een groep oudere en blanke mensen racistisch en transfobisch uitgescholden. Toen Cece naar hen toe liep en hen duidelijk maakte dat dit soort haatdragende taal niet getolereerd wordt sloeg één van de mensen uit de groep een glas in haar gezicht kapot, waarbij Ceces wang geheel doorboord werd. Bij het gevecht dat toen losbrak werd één van de aanvallers neergestoken en overleed hieraan. De enige persoon die werd opgepakt bij dit gevecht was Cece en zij werd vervolgens aangeklaagd voor moord. Op 4 juni 2012 werd Cece uiteindelijk, na een zeer heftig proces, veroordeeld tot 41 maanden cel voor doodslag. Voor meer informatie over Cece kijk op: supportcece.wordpress.com.

Chelsea is een 25 jaar oude militaire intelligentie analiste die onder andere een video van het vermoorden van ongewapende burgers en journalisten door een US Army helikopter in Irak naar buiten bracht via de klokkenluiderswebsite Wikileaks. Daarnaast deelde ze allerlei documenten gelinkt aan de illegale daden van het Amerikaanse leger in de oorlog in Afghanistan en Irak: zij meent dat deze documenten een paar van de meest belangrijke documenten van onze moderne geschiedenis zijn. Op 30 juli 2013 werd zij veroordeeld tot maar liefst 35 jaar cel, onder andere voor spionage. Nadat zij veroordeeld was kwam Chelsea naar buiten als transgender vrouw en loopt zij gevaar, evenals Cece, nu ze jaren lang gevangen zal zitten in een omgeving die vijandig is naar trans en queer mensen. Voor meer informatie over Chelsea kijk op: privatemanning.org

Voor meer informatie over trans en queer gevangenen kijk op: blackandpink.org

De schrijfavond vindt zoals gewoonlijk plaats vanaf 19.30 in de Klinker (van Broeckhuysenstraat 46, Nijmegen).

[ENGLISH]

Anarchist Black Cross (ABC) Nijmegen is part of the worldwide ABC-network that fights and supports political, and mostly anarchist, prisoners. ABC Nijmegen supports all prisoners who according to us fight for a more social and equal world, which also includes prisoners who were found ‘guilty’ or used ‘violence’. ABC Nijmegen tries to take a small step, practically and theoretically, towards the destruction of the punishment- and prison system. For example, we organize writing evenings for prisoners on every 4th Wednesday of the month and on the 27th of November 2013 we will write to Cece and Chelsea.

In solidarity with the Transgender Day of Remembrance, a memorial on the 20th of November to trans-identified and gender variant individuals who are murdered each year due to hate, transphobia and our strict adherence to the gender binary, we will write two transgender prisoners in November. On the 5th of June 2011 Cece walked on the street with some of her LGBTIQ friends when a group of older and white people yelled racist and transphobic slogans at them. When Cece walked up to the group and made them clear that hate speech can’t be tolerated one of the person of the group smashed a glass in her face which punctured Cece’s cheek. During the fight that broke lose one of the person of the group was stabbed and died after this. The only person who got arrested because of this fight was Cece and she was charged with murder. On the 4th of June 2012, after a very long and difficult proces, Cece got sentenced for manslaughter and has to serve 41 months in jail. For more information about Cece check: supportcece.wordpress.com.

Chelsea is a 25 year old military intelligence analyst who released a collateral murder video of the murdering of unarmed civilians and journalist by a US Army helicopter in Iraq on the anti-secrecy website Wikileaks. She also released several documents which show the illegal actions of the American army in the wars in Afghanistan and Iraq: she stated that these documents are some of the most important document of our contemporary history. On the 30th of July 2013 she was sentenced to an incredible 35 years in jail, one of the charges was espionage. After she was sentenced Chelsea came out as a transgender woman and now, just like Cece, she faces years of imprisonment in an environment hostile and dangerous to queer and trans people. For more information about Chelsea check: privatemanning.org .

For more information on transgender and queer prisoners check: blackandpink.org

The writing evening will take place, as usual, at 19.30 in the Klinker (van Broeckhuysenstraat 46, Nijmegen)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.