Represailles tegen de kameraad die gevangen zit in Madrid op verdenking van een bankoverval

Sinds een paar dagen is de anarchistische gevangene die vastzit in Soto del Real sinds 13 april het mikpunt van verschillende straffen door de gevangenisdirectie. Onder het mom van “veiligheidsmaatregelen” is het haar niet alleen niet toegestaan om vis-a-vis communicatie met haar partner te hebben op de dag van haar bruiloft, maar is het haar ook verboden om telefonisch contact te hebben met haar partner en eén andere persoon. Verder heeft de assistent-directeur van de gevangenis haar verscheidene soorten disciplinaire maatregelen opgelegd wegens – volgens hem – “oproepen tot muiterij” onder de andere gevangenen op de isolatie-afdeling, en nog een maatregel als straf voor het ‘s nachts praten met andere gevangenen.

We begrijpen dat al deze straffen represailles zijn voor de strijdbare houding van de kameraad en haar solidariteit; ondanks de afstand en isolatie is ze vastberaden gebleven in het deelnemen aan de strijd op straat, door het sturen van een bericht waarin ze haar steun betuigt met de Banc Expropriat in Gràcia, en een brief waarin ze haar overtuigingen en politieke praktijken van strijd tegen de Staat en het kapitalistische systeem opnieuw heeft bevestigd.

Vanuit het perspectief van wij die buiten zijn, kunnen al deze pogingen om haar het zwijgen op te leggen en te isoleren alleen maar beantwoord worden door middel van een vermenigvuldiging van de uitingen van solidariteit en pogingen om haar woorden, waarvoor ze haar nog meer willen straffen, wijd te verspreiden. Laten we ook niet vergeten dat de deadline van haar opsluiting in Soto del Real binnenkort zal eindigen; het wordt verwacht dat ze op 30 juni uitgeleverd zal worden aan Duitsland.

Laten we niet toestaan dat ze de stem van opgesloten vechters tot zwijgen brengen!
Laten we de cirkel breken waarin ze proberen onze kameraden te isoleren!
Zegt het voort! Ga de straat op! Neem deel aan de call-outs! Doe iets!