[Amsterdam] Solidariteit met de anarchisten beschuldigd van bankoverval

Op zaterdag 2 juli hebben wij een klein gebaar van solidariteit geuit met onze kameraden die beschuldigd worden van bankoverval door het OM van Aachen, Duitsland.Er werden twee spandoeken opgehangen aan weerskanten van de brug in het Vondelpark, ter hoogte van de Eerste Constantijn Huygensstraat. Nadat de spandoeken opgehangen waren werden er flyers door de lucht gegooid met boodschappen als: “vernietig alle gevangenissen en de wereld die ze nodig heeft, totdat allen vrij zijn” etc.

Op de achterzijde van de flyers is het het adres te zien van de website die in detail op de zaak en de solidariteit eromheen ingaat.

Onze kameraden zullen de repressie niet alleen tegemoet gaan!
Voor de verspreiding van actieve solidariteit!

solidariteit.noblogs.org

Yesterday, on saturday 2nd of July, we made a small gesture of solidarity for our comrades facing the accusation of bank robbery by the court Aachen Germany.

Two banners were hung on the bridge of the Vondelpark in Amsterdam, at the height of Eerste Constantijn Huygensstraat. After dropping the banners we through flyers in the air, with messages like: “Destroy all prisons and the world that needs them, Until we all are free” etc.

On the back of the flyer there is the address for the website that talks in detail about the case and about the solidarity around it.

Our comrades will not face repression alone!
For the spreading of active solidarity!

Bron: https://www.indymedia.nl/node/34274