Kameraad gearresteerd in Amsterdam op verdenking van bankonteigening in Aken, Duitsland

Gister, in de ochtend van 6 Juli, is een anarchistische kameraad in Amsterdam opgepakt door een arrestatieteam. Dit in verband een aanklacht van de Duitse aanklager in Aachen met betrekking tot een bank overval in 2013.

Al eerder zat ze 5 maanden in voorarrest maar werd vrijgelaten, zonder aanklacht of voorwaarden omtrent haar vrijlating. De teleurgestelde aanklager ging in beroep en kreeg haar zin: er zal een rechtszaak plaatsvinden (de datum is nog niet bekend). Gister is ze dus wederom gearresteerd. In april 2016 werd er een kameraad in Barcelona gearresteerd op bevel van hetzelfde OM, met vergelijkbare aanklachten: een onteigening die in 2014 plaatshad. Zij is inmiddels uitgeleverd aan Duitsland.

We zijn niet geïnteresseerd in of de kameraad daadwerkelijk verantwoordelijk is voor de bankovervallen of niet. Onteigening is een ethisch juist en een politiek legitiem middel, een methode van strijd, dat onderdeel is van de geschiedenis van alle revolutionaire bewegingen.

Er zijn geen wettelijke parameters of strategische begrenzingen voor anarchisten om hun solidariteit te uiten met kameraden die geconfronteerd worden met repressie. Dit zijn niet de maatregelen of principes waar we warm van worden. In plaats daarvan is solidariteit een integraal deel van onze strijd, een antwoord op de noodzaak onze vrienden en affiniteiten die te maken met hebben met staatsrepressie te steunen, omdat we onszelf herkennen in hun ideeën en praktijken.

Meer informatie is te vinden op deze website: https://solidariteit.noblogs.org

Solidariteitsposters zijn hier te downloaden:

Nederlandse versie: https://autonomendenhaag.files.wordpress.com/2016/07/solidariteit.pdf
Engelse versie: https://autonomendenhaag.files.wordpress.com/2016/07/solidariteitenga3.pdf

Print en verspreid ze zoveel mogelijk!