21-1-2017 Oproep: Solidariteit met de anarchisten beschuldigd van bankonteigening in Duitsland

De anarchistische kameraden die worden verdacht van deelname aan een bankonteigening van een bank in Aken, Duitsland in november 2014 zitten nog steeds opgesloten in gevangenissen in Duitsland in afwachting van hun proces dat 23 januari 2017 begint. De kameraad uit Amsterdam die ook werd verdacht van bankonteigening in een andere zaak is vrijgesproken, al heeft de aanklager aangekondigd in cassatie te gaan (meer info daar over www.solidariteit.noblogs.org).

Vanuit ‘Solidaritat Rebel’, willen we dat onze opgesloten kameraden onze solidariteit voelen over de grenzen en door de tralies en muren heen, en hun kracht sturen.

We willen wijzen op drie belangrijke hoofdrolspelers die verantwoordelijk zijn voor de kidnapping van onze kameraden.

1: Pax Bank en partners
De banken waar de bankonteigeningen plaatsvonden zijn de Pax Bank en Aachener Bank – gesticht door een priester in Keulen in de Eerste Wereldoorlog – gelinkt aan de katholieke kerk en recent aan wapenhandel. Terwijl zij humaniteit, moraal en ethiek prediken vullen ze hun zakken met het geld van wapenhandel en oorlogen. Wederom een bewijs van de onomstotelijke alliantie tussen kerk en kapitaal.

2: De handlangers en dienaren van de staat: de samenwerking tussen staten en hun politiekorpsen
De criminele inlichtingendienst van Duitsland (LKA) deed een verzoek aan politiekorpsen in andere landen, in deze zaak was dat de Mossos d’Esquadra (Catalonië) die op haar beurt weer de informatie verzamelden die gebruikt werd voor het identificeren en lokaliseren van onze kameraden. Echter was het Europol die een arrestatiebevel uitvaardigde wat resulteerde in de aanhoudingen van onze vrienden (in Bulgarije en Barcelona). De grenzen, zo blijkt maar weer, zijn alleen van toepassing voor de armen, de rebellen en de migranten. Nooit voor de rijken, de repressieve instellingen en het kapitaal.

3: Controletechnologieën en repressie: nieuwe (en niet zo nieuwe) technieken
Het hoofdbewijs dat de aanklager tot nu toe heeft is DNA dat verzameld is door Mossos d’Esquadra zonder medeweten van de aangeklaagden. Een ander belangrijk stuk bewijs is de biometrische analyse onttrokken van beelden die opgenomen zijn door de beveiligingscamera’s van de bank en de omgeving daarvan: de vormen van het hoofd, de kaak, en de manier van lopen etc.

Zonder onze haat en verwerping van de gevangenissen als centrum van straf en uitsluiting te vergeten, willen we onze haat jegens de media als scheppers van de werkelijkheid in medeplichtigheid van de onderdrukking uiten. Die werkelijkheid die wordt belichaamd door politieke partijen, banken, massamedia, de kerk en andere bondgenoten van de staat en het kapitaal. De beste weg om onze strijd voort te zetten is om hun niet onze ideeën en opstandige daden te laten vergruizen, al is dat hun repressieve intentie.

Het maakt ons niet uit of onze kameraden onschuldig of schuldig zijn aan de beschuldigingen. Ze zijn geen slachtoffers, ze zijn strijders, en op een dag zoals 23 januari aanstaande, wanneer het proces van start gaat, bevestigen we nogmaals dat wij de categorieën als schuldig of onschuldig afwijzen maar juist banden smeden van soliditeit en rebellie. Daarom roepen we jullie allemaal op om je steun te uiten op zaterdag 21 januari, in de straten van je stad, buurt of dorp, en om aandacht te geven aan de kidnapping van onze vrienden.

De anarchisten gevangen in Duitsland zijn niet alleen!
We eisen hun vrijheid!
We willen ze bij ons!

Vertaald van www.solidaritatrebel.noblogs.org