poster: solidariteit met de anarchisten die het doelwit zijn van repressie in Aken

De tekst van de poster verspreid in solidariteit met de anarchisten beschuldigt van een bankoverval in Aken:

Twee kameraden uit Barcelona werden op verschillende momenten gearresteerd in de lente van 2016 en uitgeleverd aan Duitsland om daar opgesloten te worden in afwachting van hun proces. De aanklager in Aken beschuldigt ze van een bankoverval op de PAX Bank die plaatsvond in 2014. Hun proces begint 23 januari 2017 en zal plaatsvinden over een tijdsbestek van 5 maanden.

Een andere kameraad uit Amsterdam werd eerder beschuldig van een andere bankoverval op de Aachener Bank die plaatsvond in juli 2013. In december 2016 werd zij vrijgesproken. De staat is in cassatie gegaan.

Of deze beschuldigde kameraden de banken nou hebben betreden als ongewone klanten of niet is voor ons niet belangrijk, hoewel we niets verwijten aan een ieder die een bank gewapend betreed. Onze solidariteit gaat uit naar de strijd en ideeën van deze individuen, die geconfronteerd worden met repressie en desondanks niet hun waardigheid en ethiek, hun liefde voor vrijheid en hun verwerping van autoriteit zijn verloren.

De forensische onderzoekspolitie heeft het over DNA-sporen die gevonden zijn op losse objecten die blijkbaar resulteerden in vergelijkbaar DNA van de beschuldigde anarchisten. Dit bewijsmateriaal wordt gepresenteerd als een onpartijdige en onfeilbare indicatie van hun aanwezigheid op die bepaalde dagen in de financiële instellingen. Hoewel we het zullen overlaten aan de rechtbanken en advocaten om te bekvechten over de technische drogredenen van deze onderzoeksmethode, zijn de steeds groeiende internationale DNA-databanken, verworven door alle mogelijke middelen, uitgegroeid tot een probleem dat iedereen kan treffen. Dit forensische bewijs dat wordt gepresenteerd als de duiding op de absolute waarheid is wederom een voorbeeld van wetenschap in dienst van controle en de staat. Deze wetenschappelijke “neutraliteit” in de naam van de neutralisatie van onbeheersbare en ongewenste mensen is volledig in overeenstemming met de democratische waarden: in naam van de veiligheid van de samenleving poogt het ons allemaal gewillige deelnemers te maken aan de codificering van onze levens.

Zoals in veel gerechtelijke processen wordt het technologische bewijs gekoppeld aan een crimineel profiel van een ieder die ongewenst en onrendabel is voor de staat (zij het sociaal, economisch, etnisch, of ethisch). Deze eigenschappen worden versterkt door de mainstream media, die helpt bij de legitimatie van onderdrukking. Ze zijn medeplichtigen in de productie van deze “gevaarlijke” figuren en het creëren van de consensus om hen van de “burgermaatschappij” te verwijderen.

Het is aan een ieder die dit niet accepteerd en niet geaccepteerd word door deze wereld om te vechten en zichzelf te organiseren tegen de uitbuiting, vervreemding en de sterilisatie van onze daden en onze dromen. Het is aan een ieder van ons om deze logica gebaseerd op de accumulatie en gezag, loon-slavernij en onderwerping, oorlogen onder de armen en oorlogen tussen de staten, de industriële vernietiging en technologische kolonisatie aan te vallen.

Om te strijden voor een waardig leven, autonomie en vrijheid.

Tot we allemaal vrij zijn…

Voor opstand!

Meer info:
http://www.solidariteit.noblogs.org
http://www.solidaritatrebel.noblogs.org (updates in catalano and castillano)

Bestand: soli poster jan 2017 vertical NL.pdf