Empty Cages kondigt eerste ‘No More Prisons’ conferentie aan

Het ‘Empty Cages’ collectief, een federatie van groepen uit Manchester, Liverpool, Birmingham, Cardiff en Londen die strijden tegen de gevangenis, ondersteunt een grootschalige, nieuwe conferentie. De conferentie is gericht op het uitbouwen van een nationale beweging en op de voorbereiding van een campagne tegen de overheid, nu deze de bouw van nieuwe mega-gevangenissen doordrukt.

De eerste van deze nieuwe mega-gevangenissen, HMP BERWYN vlakbij Wrexham, ontvangt de eerste gevangenen in februari. Met een capaciteit van 2.106 gevangenen, zal de ‘categorie C’* gevangenis 440 meer gevangenen kunnen opsluiten dan HMP WANDSWORTH, daarvoor de grootste gevangenis van de UK. HMP Berwyn is één van de vijf mega-gevangenissen die gebouwd worden, en samen met nog vier kleinere gevangenissen zullen deze plaats kunnen bieden aan 10.000 gevangenen.

Kritiek op de uitbreiding is schering en inslag, niet het minst omdat de overheid incapabel blijkt om de nu al bestaande gevangenissen te runnen. Wandsworth heeft ernstige problemen gekend, en een lange geschiedenis van verwaarlozing en mishandeling leidde tot een sudderende haat. In 2015 kookte de haat over, met de ‘Birmingham Prison Riot’, de grootste rel in een gevangenis in de UK in 26 jaar**.

Momenteel is de hevigste strijd gericht tegen een mega-gevangenis in Wellington, dat door actievoerders beschreven wordt als een “warenhuis van lijden en dood”.

De No More Prisons conferentie zal doorgaan op 4 en 5 maart, gepresenteerd door Manchester No Prisons. Zij hebben aangekondigd dat ze hopen dat het weekend een plek zal zijn waar mensen elkaar kunnen ontmoeten, waar strijden kunnen gecoördineerd worden, vaardigheden gedeeld, en waar men elkaars campagnes kan leren kennen. Je kan online registreren via deze link (google docs) en ze kunnen transport, financiering en verblijf aanbieden indien dat nodig is. Een programma zal spoedig verstuurd worden. Hun volledig bericht :

We hope to meet each other, co-ordinate our struggles, share our skills, and educate one another on our campaigns. Register on-line; we can offer transportation, funding and housing for people coming for the weekend.

As you may know, the government is in the process of building five new mega-prisons in the UK, while at the same time increasing the rates of arrest, conviction and the length of prison sentences. This is intimately connected to austerity: as services are cut, the police and prisons move in to solve problems caused by mental health, poverty and homelessness. At the same time, anti-immigration policy means more and more refugees and undocumented workers languish behind bars in detention centres.

But we can fight back against this trend! The wave of prison uprisings currently rolling across the system shows that prisoners are fed up and getting organised. It is a crucial moment for us to act. And across the country, anti-prison expansion campaigns are growing, alongside campaigns against unjust sentencing, police violence and brutality, racial oppression, and other issues intimately connected to the prison system.

Many of these struggles remain locally focused. We need a movement that can also address the national picture, that can coordinate large enough mobilisations and campaigns to truly stop these new prisons in their tracks. With that in mind, we want to gather the people working on these various campaigns to coordinate, learn, and build a network capable of fighting against the new prisons, unjust sentences, police violence, and for immigrant justice as a united force.

Please join us for a weekend in sunny Manchester to discuss all these issues. A program will be sent out soon.”

Bron : No More Prisons Conference

* In de UK zijn er 4 types gevangenissen – A, B, C en D. De eerste drie zijn gesloten gevangenissen, waarbij A zwaarbeveiligd, voor gevangenen waarbij “hun ontsnapping een ernstig risico inhoudt voor de bevolking of de nationale veiligheid”, type B voor gevangenen die niet in de zwaarbeveiligde type A gevangenis moeten zitten, maar waarbij hun ontsnapping nog steeds een “groot risico voor de bevolking” inhoudt, en type C voor gevangenen waarvan het onwaarschijnlijk is dat ze zouden proberen te ontsnappen. Type D gevangenissen zijn “open” gevangenissen, voor gevangenen die zo goed als geen ontsnappingsgevaar vormen en daardoor bepaalde privileges krijgen (zoals buiten de gevangenis werken, op penitentiair verlof mogen, … ).

** Meer info : Largest prison riot in 26 years takes place in HMP Birmingham – 325

Bron: ABC-Gent