Drukte bij rechtszaak NN arrestant Den Haag

Vandaag was het een drukke bedoening bij het paleis van justitie te Den Haag, waar de zaak van NN werd behandeld. Al ruim voor de zaak aanving verzamelde mensen zich op het plein, alwaar de smeris en ME stonden te wachten. Terwijl de groep gestaag groeide werd deze door de smeris nog gepoogd aan te spreken, iets over een maximaal aantal wat de zaal in zou mogen (van een openbare zitting) of iets dergelijks.

Uiteindelijk zijn er zo’n 50 personen vanuit het hele land naar de zitting gekomen. Ook waren er heel wat studenten die voor hun studie ‘in kwamen zitten’. Personen die kwamen voor NN namen voor zover er stoelen waren plaats in de zaal, de overige gingen naar de ruimte erboven. NN trok volle zalen, toen hij de zaal met een glimlach betrad werd hij enthousiast begroet vanuit de zaal.

De betogen van de verdediging waren lang en krachtig, die van de officier van justitie beduidend minder. De argumenten die werden aangevoerd worden wellicht later nog uitgeschreven. De eis van de officier van justitie was 90 euro boete voor het niet tonen id en een maand detentie voor het belemmeren van een ambtshandeling (het nemen van vingerafdrukken)

Na een preliminaire verweer van de verdediging heeft de rechter zich tijdelijk teruggetrokken voor beraad, de zaal kon blijven zitten. Toen NN zich naar de zaal keerde, wat oogcontact maakte en er wat over en weer gezwaaid werd, besloten de vier wouten die aanwezig waren hem de zaal uit te voeren, wat joel geluiden los maakte bij de groep.

Toen de rechter weer zat en NN de rechtszaal weer in kwam, werd deze met applaus onthaald. De rechter maakte nog een opmerking naar de zaal over het belang van stilte, maar naast het verlaten en betreden van de zaal door NN is de zaak, zoals zij dat noemen, ordelijk verlopen.

De rechter heeft na een redelijk lang beraad uitspraak gedaan waarin NN schuldig bevonden wordt. De straf die hierbij is opgelegd is 90 euro boete voor niet tonen id, te vervangen door 1 dag hechtenis, en 10 dagen hechtenis voor de ‘belemmering ambtshandeling’. Bij elkaar 11 dagen hechtenis, gelijk aan de periode die hij al in voorarrest verbleef.

Hoewel we blij zijn dat onze kameraad niet nog langer hoeft te zitten, zijn we kwaad om de uitspraak. Iemand die enkel zijn ‘rechten’ heeft uitgeoefend wordt afgestraft met een beroving van diens vrijheid, iets wat wederom laat zien dat het rechtssysteem niet werkt.

Momenteel zijn er mensen bij de bajes om NN op te vangen met wat lekkers en hem zo snel mogelijk weer een prettige omgeving te rijden. NN is ook nog altijd NN.

Dit is echter niet het einde!
De strijd tegen repressie gaat door, de noodzaak daarvan blijkt onder andere uit de behandeling die onze kameraad heeft gekregen. Maar niet alleen dit is een voorbeeld, er zijn nog vele anderen die dagelijks het slachtoffer worden van het gewelddadige staats instrument genaamd politie, soms met dodelijke afloop. De politie is een knokploeg voor de heersende klasse en dient bestreden te worden, iets waar een ieder een bijdrage aan kan leveren. Zij hebben de macht, wij hebben de nacht!

Fuck the police! It’s time to fight back! (A)

Bron: indymedia