Website tegen DT&V verhuisd wegens censuurpoging

Vanaf maandag 6 maart, verhuist de website https://stopdtenv.nl naar https://stopdtenv.noblogs.org/.
Het e-mail adres info@stopdtenv.nl komt te vervallen. We zijn vanaf heden bereikbaar op stopdtenv@riseup.net.
De inhoud van stopdtenv.nl is dus niet meer op die plaats beschikbaar en is verhuisd naar https://stopdtenv.noblogs.org/.

Government censorship: protecting you from reality

Reden voor deze verhuizing is de zoveelste poging tot censuur op verzet tegen het migratiebeleid van Nederland en Fort Europa. De host van https://stopdtenv.nl, Contrast, ontving afgelopen week een sommatie van landsadvocaat S.M. Kingma van kantoor Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn, gevestigd Bezuidenhoutseweg 57, Den Haag. Het ging over de pagina stopdtenv.nl/dtv-de-mensen/ (die nu dus HIER staat) waarin namen en foto’s van medewerkers van de deportatiedienst DT&V opgenomen zijn, sommigen voorzien van facebookpages of twitteraccounts. De informatie is afkomstig van publieke bronnen op het internet.

Namens de staat werd gesommeerd “de persoonsgegevens van de DT&;V-medewerkers van de website te (doen) verwijderen en verwijderd te houden” (…) of anders “de NAW-gegevens te doen toekomen van de websitehouder(s) c.q.websitebeheerder(s).” Met de verhuizing willen we voorkomen dat webhost Contrast verwikkeld raakt in nodeloze kostbare en tijdrovende procedures en tegelijk de betreffende inhoud online beschikbaar houden.

Immers, dit is de zoveelste keer dat kritiek op het migratiebeleid monddood, en het aanwijzen van verantwoordelijken onmogelijk dreigt te worden gemaakt. En in bredere context: de zoveelste keer dat meningsuitingen die tegen het heersende rechtse law en order grenzen dicht discours ingaan, waarvan in de eerste plaats migranten, mensen met een migrantenachtergrond en vluchtelingen het slachtoffer worden.

In mei 2008 werd voor het eerst een website offline gehaald. Het ging om de website Sloop de Deportatiemachine. De website bevatte o.a. namen en adressen van verantwoordelijke politici, zoals Rita Verdonk.

In september 2011 viel de Nationale Recherche binnen bij Joke Kaviaar, hield huiszoeking en hield haar drie dagen vast wegens vier teksten die de migratiepolitiek scherp aanvallen. Drie maanden later werd haar website offline gehaald. Deze kwam een dag later weer terug. Uiteindelijk werd zij wegens opruiing veroordeeld tot een voorwaardelijke gevangenisstraf van twee maanden die ze waarschijnlijk alsnog moet uitzitten vanwege een actie tegen datzelfde beleid in haar proeftijd.

Nog vrij recent werden twee mensen die posters plakten met de tekst “Bouwbedrijf De Vries en Verburg – uw duurzame partner in deportaties – bouwt vol trots de gezinsgevangenis voor vluchtelingen op Kamp Zeist” opgepakt en gedagvaard wegens smaad. Volgens het bouwbedrijf refereerde ‘deportaties’ aan de tweede wereldoorlog. De officier van justitie voegde daaraan toe dat het niet zou gaan om een gevangenis en dat protest tegen het beleid “niet over de ruggen van een bouwbedrijf” mocht worden geuit. Dat een bouwbedrijf geld verdient over de ruggen van vluchtelingengezinnen, daar hadden OM noch rechter boodschap aan. De twee werden veroordeeld tot elk een boete van 350 euro en een van hen bovendien tot een voorwaardelijke gevangenisstraf van een week en zijn in Hoger Beroep gegaan.

Het is intussen vaste gewoonte geworden om meningsuitingen van anarchisten, no border activisten en anti-fascisten steevast in te perken met aanklachten als opruiing en smaad en om (te dreigen met) civielrechterlijke procedures of deze daadwerkelijk te starten. In Den Haag werd iemand die verdacht werd van het plakken van de Anarchistische muurkrant over de opstand in de Schilderswijk beschuldigd van opruiing. Hij werd vrijgesproken maar het OM ging direct in Hoger Beroep. Iemand die verdacht werd van het plakken van de poster “Fuck the police – It’s time to fight back” werd ook al voor de rechter gesleept wegens opruiing.

Nog niet zo lang geleden werd de maakster van een online satirisch ‘Poke-a-cop-Go’ spel met een inval, inbeslagname en arrestatie geconfronteerd wegens opruiing omdat racistische gewelddadige smerissen (die bij preventieve arrestaties in Rotterdam tijdens de Sinterklaasintocht zwarte activisten hadden geknuppeld, gewurgd en aan de haren getrokken) het niet aanstond dat zij in een smoelenboek te kijk waren gezet.

Met dit soort intimidatie en geprocedeer probeert het OM mensen de mond te snoeren en wettelijke definities van de betreffende artikelen op te rekken om meer mensen makkelijker te kunnen veroordelen. Deze repressie past in het beeld van repressie die ook op straat te zien is. Etnisch en racistisch profileren. Preventieve arrestaties bij demonstraties, vooral in Den Haag. Een recent voorbeeld is ook het vasthouden en tot 11 dagen cel veroordelen van een demonstrant die anoniem wilde blijven. Hiertoe werd een aanklacht gefabriceerd op grond van niet meewerken aan het afnemen van vingerafdrukken. Hoe zat het ook alweer? Je hoeft niet mee te werken aan je eigen veroordeling? Twee van de vijf moordenaarsmerissen van Mitch Henriquez stonden in dezelfde week anoniem en volledig afgeschermd in de rechtszaal.

En zo worden ook de verantwoordelijken die werken bij de deportatiedienst DT&V uit de wind gehouden. Verantwoordelijken voor het naar onveilige landen en gebieden terug deporteren van zelfs gezinnen met kinderen. Deportaties die gepaard gaan met (bedreiging met) geweld, voorafgegaan worden door langdurige opsluiting en die leiden tot vermissing, vervolging, onderdrukking en ook de dood van betrokkenen.

Hoewel de website https://stopdtenv.nl slechts openbare foto’s en namen publiceerde van DT&V medewerkers die notabene zelf te koop liepen met hun werk voor de DT&V op openbare bronnen op internet, wordt kort na de lancering van de website al grof geschut ingezet om de informatie te verwijderen.

Het is dus verboden mensen met vuile handen aan te wijzen, mensen die verantwoordelijk zijn voor het functioneren van de deportatiemachine. Een bouwbedrijf dat een gezinsgevangenis bouwt mag ook al niet aangewezen worden. En zo hoopt de staat dat we ons zullen beperken tot symbolische protesten, ingekaderde en ingekapselde demonstraties en acties, en politici, ambtenaren, smerissen en bedrijven met rust laten. Maar die zijn het juist, waar we moeten zijn! We moeten hen kunnen blijven aanspreken op de uitvoering van een beleid dat zonder hen niet kan bestaan. De maskers moeten afgetrokken. De uitvoerders, thuis met hun kinderen zulke gewone aardige mensen, doen eenmaal buiten de deur van hun comfortabele huis beulswerk. En met dat werk zullen we hen blijven confronteren.

Wil je meer weten over de DT&V en wie eraan meewerken, zowel individuen als bedrijven, dan ben je op https://stopdtenv.noblogs.org/ dus vanaf nu aan het goede adres.

Meer informatie? Mail ons op: stopdtenv@riseup.net.
We hebben ook een facebookpage: https://www.facebook.com/stopdtenv/. Nieuws en updates van de website worden ook daar vermeld.