Aken: Korte samenvatting van zittingen 13 en 14

De zitting op maandag 27 maart begon met een getuigenverklaring van een van de Pax-Bank medewerkers die aanwezig was op het moment van de overval. Hij sprak over zijn ervaring tijdens de overval; hij was zich bewust van de aanwezigheid van twee mensen, hoewel zijn herinneringen in het algemeen vrij vaag waren. Hij herinnerde zich dat de sfeer ten alle tijde relaxed was, dat ze overvallers voorzichtig omgingen met hem en de andere medewerkers, en dat hij naar een kamer in de bank werd gebracht en daar werd vastgebonden. Hij zei ook dat de overvallers, voordat ze vertrokken, het gereedschap dat ze nodig hadden om zich los te maken achterlieten bij de medewerkers.Het was hem opgevallen dat de kastjes vlakbij de zware kluis verplaatst waren, en in een andere volgorde stonden dan gewoonlijk. Net zoals de andere getuigen herkende hij geen van de beschuldigden in de zaal en beantwoordde hij de vragen van de rechter negatief; hij heeft na de gebeurtenissen geen verdere psychologische schade gehad.

De tweede getuige betrof de echtgenoot van de bankmedewerker die op 23 maart een verklaring afgelegd heeft. Dit was een nieuwe getuige, speciaal opgeroepen om te getuigen nadat zijn vrouw verklaard had dat ze een van de overvallers herkende na het zien van foto’s (van een man en twee vrouwen) die een collega haar via WhatsApp gestuurd had. De man legde de situatie uit waarin ze verkeerden toen zijn vrouw de foto’s kreeg; ze zaten met z’n tweeën op de bank en zij had een nerveuze reactie. Hij legde ook uit, zoals zijn vrouw al in haar verklaring gedaan had, dat de overvallers meteen in het begin haar bril hadden afgenomen, en dat ze een dioptrie van 6 heeft.

De rest van de zitting bestond uit het lezen van een deel van het dossier, voornamelijk van bankafschriften van de familie van een van de beschuldigden.

De zitting op maandag 28 maart bestond uit het lezen van verschillende delen van het dossier. Het eerste gedeelte betrof het materiaal dat in beslag genomen is in het huis van een van de beschuldigden, gevolgd door het lezen van een aantal brieven die onderschept zijn door de rechter en de officier van justitie in Aken. De rechter las een gedeelte van het dossier voor, en legde een aantal van de manieren waarop de kameraden zijn achtervolgd bloot. Tevens las hij een lange lijst voor, bestaande uit acties die gedaan zijn in Duitsland in solidariteit met de beschuldigde anarchisten.

Opnieuw zat de zaal twee dagen lang vol met solidaire kameraden die hun steun en solidariteit kwamen uiten.

Niets is voorbij, alles gaat verder!

Voor meer info over deze zaak: www.solidariteit.noblogs.org

Bron: Indymedia