Aken: Korte samenvatting van zittingen 15 en 16

Tijdens de zitting op 31 maart heeft de rechtbank naar al het materiële bewijs gekeken dat in de bank gevonden werd (gereedschap, tiewraps, een hamer, een beitel, etc.) en in een plastic tas die buiten gevonden is en die de officier van justitie toeschrijft aan de overval (kleding, zonnebril, een pruik en twee pistolen). Ook werd er gesproken over de data die gevonden zijn op verschillende computers die tijdens de huiszoekingen in beslag genomen zijn: documenten, webpagina’s, persoonlijke foto’s, etc. ondanks dat de officier al geconcludeerd had dat deze data niet relevant zijn voor de zaak.

De zitting die gepland stond voor 3 april gaat niet door. De volgende zitting zal plaatsvinden op 7 april; dan zal de LKA smeris die verantwoordelijk is voor het Duitse onderzoek getuigen, evenals het Spaanse deel van het onderzoek voorlezen, wat niet gedaan kon worden door de adjunct-inspecteur van de mossos d’esquadra omdat hij zich weigerde te identificeren met zijn volledige naam.

Zitting #16

Tijdens de zitting op 7 april heeft de agent die verantwoordelijk is voor de overval op de Pax-Bank een verklaring afgelegd. Toendertijd behoorde hij toe aan het LKA, alhoewel hij tegenwoordig voor de BKA werkt; hij was ook aanwezig tijdens verschillende bezoeken aan de kameraden.


Voordat hij zijn verklaring begon hebben de advocaten geklaagd dat er delen van het dossier zijn die te maken hebben met deze verklaring, en die de advocaten pas dezelfde ochtend te zien hebben gekregen, zodat de rechter de getuige verboden heeft over dit deel te praten (o.a. een biometrisch expert, een onderschept whatsapp bericht). In 2004 was dezelfde agent verantwoordelijk voor het onderzoek naar de overval van de “Aken 4”.

Hij verklaarde dat zijn collega’s hem gebeld hadden na de overval en dat hij toen naar de bank is gegaan. Toen hij arriveerde waren zowel het gereedschap dat in de bank gevonden was als de plastic tas die buiten lag (met daarin een pruik, een jas, een zonnebril, een pistool, etc.) al als bewijs op een tafel uitgestald. Verder zei hij dat de Duitse politie onze kameraad achtervolgd heeft toen ze een bezoek bracht aan haar familie in Duitsland en ook toen ze naar Berlijn ging, alhoewel dit niets relevants voor het onderzoek opgeleverd heeft. Hij verklaarde dat ze van plan waren haar op het Duitse terrein te arresteren, maar er uiteindelijk vanaf hebben gezien vanwege de onmogelijkheid deze operatie  binnen 24 uur voor te bereiden. Ze hebben haar achtervolgd naar het vliegveld en daar DNA monsters van haar koffer genomen.

Wat betreft het Spaanse gedeelte heeft hij verklaard dat zodra er een overeenkomst in het DNA was, hij en verschillende collega’s naar Barcelona gegaan zijn voor een vergadering met de mossos d’esquadra, daar de Catalaanse smeris bijzonder geïnteresseerd was, volgens hem. Tijdens deze ontmoeting deelden ze theorieën over de financiëring van een veronderstelde terroristische anarchistische organisatie (GAC), de connecties tussen anarchisten uit verschillende landen, en andere dingen. Op de vragen van de advocaten antwoordde hij dat ze er op geen enkel moment bij stil hebben gestaan of er een juridisch bevel lag of niet voor het nemen van nieuwe DNA monsters van onze kameraden (van een bierblikje en een valse alcoholtest) en dat ze het volle vertrouwen hebben in de Spaanse politie. De advocaten hebben daarna een aantal van de fouten in het dossier laten zien: in de gretige interesse van de officier en de Duitse en Spaanse smeris in het creëren van links tussen anarchisten op internationaal niveau, citeren ze de overval in 2004 (van de “Aken 4”) alsof deze in 2014 heeft plaatsgevonden. Verder hechten ze veel waarde aan een onderschept telefoongesprek vanwege haar inhoud and omdat dit gesprek volgens hen een aantal dagen na de overval plaatsvond, terwijl aangetoond kon worden dat het eigenlijk een jaar later was; namen van straten die niet bestaan, etc.

Hij beantwoordde de vragen van de rechter en advocaten ontwijkend (ik weet het niet, dat kan ik niet zeggen, dat herinner ik me niet meer…). Bijvoorbeeld of hij wist waarom de Spaanse politie GAC als een terroristische organisatie beschouwt (weet hij niet), waarover ze gepraat hebben tijdens de ontmoeting in Barcelona (kan hij niet zeggen), met wie hij daar was (kan hij niet zeggen, maar ongeveer 7/8 smerissen in totaal), of hij over de zaak gepraat heeft met de adjunt inspecteur van de mossos d’esquadra toen deze naar Aken kwam (niet gepraat maar ze hebben elkaar wel ontmoet?), etc.

Aangezien er een deel van het dossier nieuw is voor de advocaten, is het niet uitgesloten dat deze getuige opnieuw opgeroepen kan worden om een verklaring af te leggen.

In de zaal waren er verschillende mensen die onze kameraden kracht en ondersteuning gaven.

De volgende zitting zal plaatsvinden op 24 april. Verschillende delen van het dossier zullen besproken worden. Het ziet ernaar uit dat dit een korte zitting zal zijn.

Bron: https://solidariteit.noblogs.org