Solidariteit met vervolgde Ende Gelaende activisten

In de zomer van 2015 bezette 1000 klimaatactivisten de Garzweiler bruinkoolmijn van RWE vlak bij Keulen. Deze bruinkoolmijnen zijn de grootste bron van CO2 uitstoot in Europa. Vier groepen mensen in witte overals wisten de massaal aanwezige politie te slim af te zijn en de bruinkoolmijn in te lopen. Sommigen van hen klommen op de machines. Iedereen werd aangehouden.

Vele activisten bleven anoniem bij deze actie, wat het RWE onmogelijk maakte om hen te vervolgen. RWE is begonnen met het intimideren van activisten die niet anoniem bleven door middel van het afdwingen van “cease and desist” verklaringen. Deze verklaringen zijn civielrechtelijk, wat wil zeggen dat het niet de Staat is maar een persoon of een bedrijf die iets probeert af te dwingen, in dit geval dus de RWE. Met dit instrument probeert de RWE activisten een verklaring te laten tekenen dat zij zich in de toekomst zullen weerhouden van verdere acties op of bij RWE terrein.

Het is eerder al gebleken dat ook voor de deur (dus niet op het terrein) van een RWE kolencentrale protesteren al voldoende is om de verklaring te krijgen. Je hoeft dus niet aan de andere kant van het hek te zijn.Tot nu toe hebben de meeste mensen geweigerd om de verklaring te tekenen. De reactie van de RWE op deze weigering is om een handtekening op de verklaring af te dwingen in een rechtszaak, waarbij de activisten individueel gedagvaard worden. De kosten voor een dergelijk proces kunnen variëren tussen de 3.000 en de 10.000 euro. Als de rechtszaak verloren wordt moet de activist de verklaring tekenen en kan er een boete (contract penalty) opgelegd worden als de activist zich vervolgens niet aan de verklaring houdt. Dit is een nieuwe tactiek van de RWE om te proberen activisten de mond te snoeren. We moeten ons hier zeker niet door laten tegenhouden!

Wij zien een klimaatcrisis voor ons, die zware gevolgen kan hebben voor ons allemaal. Met dat vooruitzicht is burgerlijke ongehoorzaamheid tegen fossiele brandstoffen een legitiem middel en onze manier om onszelf te beschermen. Het is ook een effectief middel om alarm te slaan in een maatschappij die niet wil luisteren. We zijn daarom solidair met de Duitse klimaatactivisten van Ende Gelande die een dappere poging doen om de bruinkoolmijnen van RWE te sluiten.

RWE probeert geweldloze burgerlijke ongehoorzaamheid te criminaliseren. We laten ons niet intimideren, we gaan door met onze acties en onze campagne voor climate justice: Want steenkool uitfaseren is handenarbeid.

Updates over de Duitse acties en de rechtszaken https://www.ende-gelaende.org/en/ donaties erg welkom

Bron: GroenFront!