20-4-2017: Steun De Vloek Activisten!

Op donderdag 20 april zal er een hoger beroep zitting plaatsvinden in Den Haag i.v.m. de kraakactie van het een oud belastingkantoor te Den Haag tijdens het actieweekend voor de vloek in december 2014. Dertien mensen worden nu nog steeds vervolgd. Hun rechtszaak zal plaatsvinden in het paleis van justitie aan de Prins Clauslaan 60 te Den Haag om 9:00. Kom naar de rechtszaak en steun de actievoerders.

De strijd voor vrijplaats de vloek heeft anderhalf jaar geduurd. In dit tijdsbestek zijn er veel acties geweest in de vorm van een actiecampagne voor het behoud van de vrijplaats. De acties verschilden in karakter en vorm van aanpak, zo werden er demonstraties gelopen (zowel aangemeld als spontaan), werd de Scheveningse pier bezet, is het ouwe belastingkantoor bij Holland Spoor gekraakt om leegstand in Den Haag aan te kaarten en is er protest geweest bij de Volvo Ocean Race om te strijden tegen de veryupping van Scheveningen. Sommige van deze acties liepen uit op aanhoudingen en ook op gerechtelijke vervolgingen. Een deel van de zaken is al definitief afgehandeld zoals die van de bezetting van de pier die resulteerde in een vrijspraak, anderen lopen nog steeds.

De mensen die voor de vloek gestreden hebben verdienen alle steun wanneer ze het risico lopen bestraft te worden door de autoriteiten. Daarom roepen wij op om naar de rechtszaak van aanstaande donderdag te komen. Naast de vervolging voor de bezetting bij Holland Spoor loopt er ook nog een schadevergoedingsclaim tegen de vloek 10. De 10 mensen die tot het laatste weerstand hebben geboden tegen de verdrijving van De Vloek zijn veroordeeld tot het betalen van 33,000 euro aan zogenaamde ‘kosten’ voor de ontruiming. Hiervoor is al een inzamelingsactie gestart.Naast financiële en morele steun, die beiden van harte welkom zijn, zijn er talloze manieren om je solidair op te stellen met de actievoerders van De Vloek.

Tijdens de anderhalf jaar lange campagne voor De Vloek is altijd benadrukt dat de strijd groter was dan De Vloek alleen. Het was een strijd voor autonome ruimtes, vrije ruimtes die de mogelijkheid tot zelforganisatie bieden, tegen de veryupping en de uitverkoop van de stad door het kapitalisme en in het algemeen een strijd voor een vrijere en meer gelijkwaardige samenleving. Dit is een soort strijd die al vele malen eerder is gevoerd over de hele wereld, die nu nog gestreden wordt. Daarom zijn de vervolgingen van de actievoerders van De Vloek ook groter dan de specifieke zaken waarmee zij nu geconfronteerd worden. Wereldwijd voeren mensen dezelfde strijd, sommigen worden vervolgd anderen niet, sommigen worden veroordeeld en anderen niet. De vorm van steun de het meest in het kader past van wat vrijplaats De Vloek was is de strijd voor vrijplaatsen zelf!

Steun de aangeklaagden! Steun De Vloek 10!

Verdedig autonome ruimtes!

Kraken Gaat Door!Via Autonomen Den Haag: https://autonomendenhaag.wordpress.com/2017/04/18/20-4-2017-steun-de-de-…