Gevangenenschrijfmiddag – zaterdag 6 juni

Elke 3e zaterdag van de maand: naar gevangenen schrijven tijdens Dagcafé

Wereldwijd zijn er veel mensen die door de staten gevangen zijn gezet voor hun politieke strijd. Ze zouden vijanden van de maatschappij zijn en worden daarvoor opgesloten in cellen waar ze alleen of met mensen met hetzelfde label tijd moeten doorbrengen. Terwijl deze mensen hun tijd in de gevangenis doorbrengen, zetten we ons leven voort. Het feit dat zij door het repressieve systeem werden betrapt, mag de kameraadschap die binnen onze bewegingen is opgebouwd niet vernietigen.

Elke 3e zaterdag van de maand zullen we schrijven naar gedetineerden over de hele wereld om hen te laten weten dat ze niet alleen en vergeten zijn. Komende zaterdag 6 juni schrijven we onder andere naar Sven. Sven is net veroordeeld tot 5 jaar gevangenis! Kijk op de Free Sven pagina voor meer informatie! Kom samen met ons schrijven naar kameraden achter de tralies en help het isolement van het gevangeniswezen te doorbreken.

Datum: zaterdag 16 juni
Tijd: 12:00 tot 16:00
Plek: De Klinker te Nijmegen


Every 3rd Saturday of the month: writing to prisoners during Daycafé

All around the world there are many people who were incarcerated by the states for their political struggle. They are claimed to be enemies of the society and for that are locked down in cells where they have to spend time on their own or with people who got the same label.While those people are spending their time in jail, we are continuing our lives. The fact that they were caught by the repressive system should not destroy the comradeship that is built within our movements.

Every 3rd Saturday of the month we will write letters of support to incarcerated people all around the world to let them know they are not alone and they were not forgotten. This coming Saturday (16 June) one of the persons we will be writing to is Sven. Sven just got sentenced to 5 years in prison! Check the Free Sven page for more information! Come and join us in writing to comrades behind bars and help break the isolation of the prison system.

Date: Saturday 16 June
Time: 12:00 to 16:00
Place: The Klinker in Nijmegen