25 juli 2018 – Internationale dag van solidariteit met antifascistische gevangenen

Sinds de laatste Internationale Dag van de solidariteit met de antifascistische gevangenen op 25 juli jongstleden is de wereldwijde strijd tegen de nachtmerrie van het fascisme en extreemrechts gegroeid en geïntensiveerd.

In de nieuwsbulletins wordt steeds vaker melding gemaakt van racistische en grootscheepse aanslagen, intimidatie van journalisten, demonisering van vluchtelingen en migranten en toenemende aanwezigheid en geweld van georganiseerde fascistische en extreemrechtse groeperingen. De nationalistische verbeelding met haar wortels reproduceert zich weliswaar op wereldschaal, maar probeert ons ook allemaal tot gevangenen van de grens te maken.

De Internationale Dag van de solidariteit met antifascistische gevangenen, die in 2014 is uitgeroepen tot Dag van de solidariteit met Jock Palfreeman – een Australische man die in Bulgarije een straf van twintig jaar uitzit omdat hij twee Roma-mannen had verdedigd tegen een aanval van fascistische voetbalvandalen, is bedoeld om de grenzen te doorbreken en een internationaal antwoord tegen het fascisme te formuleren. Door een evenement te houden, geld in te zamelen of een actie te wijden aan deze kameraden, kunnen we tegelijkertijd onze lokale bewegingen versterken door ervoor te zorgen dat degenen die hebben gehandeld om onze gemeenschappen te beschermen tegen de fascistische dreiging nooit worden vergeten, en door de banden te leggen tussen een krachtige internationale solidariteit die zowel de gevangenis als de grensmuur kan overstijgen.

Op 25 juli roepen wij de antifascisten in de hele wereld op om solidair te zijn met de antifascistische gevangenen – de kameraden die al jaren achter de tralies zitten, de vrienden die nog maar net hun straf zijn begonnen, de vrienden die nog op hun proces wachten – omdat ze er voor ons zijn, en dus moeten we hier voor hen zijn!

No Pasaran!

————————–

July 25, 2018 – International Day of Solidarity with Antifascist Prisoners

Since the last July 25th International Day of Solidarity with Antifascist Prisoners, the worldwide struggle against the nightmare of fascism and the far-right has grown and intensified. The news bulletins steadily report the racist and bigoted attacks, the harassment of journalists, the demonization of refugees and migrants, and the increasing presence and violence of organized fascist and far-right groups. While the bigoted, nationalist imagination reproduces itself on a global scale, it also attempts to turn us all into prisoners of the border.

Originating in 2014 as a Day of Solidarity with Jock Palfreeman—an Australian man serving a 20-year sentence in Bulgaria for defending two Romani men from an attack by fascist football hooligans—the International Day of Solidarity with Antifascist Prisoners aims to break down the borders and build an international response against fascism. By having an event, raising money, or dedicating an action to these comrades, we can simultaneously strengthen our local movements by ensuring that those who have acted to protect our communities against the fascist threat are never forgotten, as well as create the links of a powerful international solidarity which can transcend both the prison and the border wall.

This July 25th, we call on antifascists worldwide to act in solidarity with antifascist prisoners—the comrades who have been behind bars for many years, the friends who have just begun their sentences, the mates still awaiting trial—because they are in there for us, and so we must be out here for them!

No Pasaran!

https://nycantifa.wordpress.com/