Gevangenenschrijfmiddag – zaterdag 8 september

Elke 2e zaterdag van de maand: naar gevangenen schrijven tijdens Dagcafé

Wereldwijd zijn er veel mensen die door de staten gevangen zijn gezet voor hun politieke strijd. Ze zouden vijanden van de maatschappij zijn en worden daarvoor opgesloten in cellen waar ze alleen of met mensen met hetzelfde label tijd moeten doorbrengen. Terwijl deze mensen hun tijd in de gevangenis doorbrengen, zetten we ons leven voort. Het feit dat zij door het repressieve systeem werden betrapt, mag de kameraadschap die binnen onze bewegingen is opgebouwd niet vernietigen.

Elke 2e zaterdag van de maand zullen we schrijven naar gedetineerden over de hele wereld om hen te laten weten dat ze niet alleen en vergeten zijn. Komende zaterdag 8 september schrijven we onder andere naar UP3! Een activist uit de Hambach bosbezetting die negen maanden celstraf heeft gekregen. Kom samen met ons schriftelijk kameraden achter de tralies en help het isolement van het gevangeniswezen te doorbreken.

Datum: zaterdag 8 september
Tijd: 12:00 tot 16:00
Plek: De Klinker te Nijmegen


Every 2nd Saturday of the month: writing to prisoners during Daycafé

All around the world there are many people who were incarcerated by the states for their political struggle. They are claimed to be enemies of the society and for that are locked down in cells where they have to spend time on their own or with people who got the same label.While those people are spending their time in jail, we are continuing our lives. The fact that they were caught by the repressive system should not destroy the comradeship that is built within our movements.

Every 2rd Saturday of the month we will write letters of support to incarcerated people all around the world to let them know they are not alone and they were not forgotten. This coming Saturday (8 september) we will be writing to UP3! An activist from the Hambach forest occupation who was sentenced to nine months in prison. Come and join us in writing to comrades behind bars and help break the isolation of the prison system.

Date: Saturday 8 September
Time: 12:00 to 16:00
Place: The Klinker in Nijmegen