OM gaat over tot vervolging van Anti-Repressie demonstranten

Via en onze advocaat hebben we te horen gekregen dat het Openbaar Ministerie over gaat tot het vervolgen van de mensen die zijn opgepakt op de Anti-Repressie demonstratie in november 2016 in Den Haag. Van meerdere mensen hebben wij al te horen gekregen dat ze een dagvaarding binnen hebben gekregen.


Voor deze aanstaande rechtszaak zijn de advocaten Ineke van den Brûle en Juanita van Lunen beschikbaar om ons bij te staan. Wil je worden bijgestaan door deze advocaten dan kan je contact met ons opnemen. Omdat het om 166 arrestanten ging die waarschijnlijk allemaal vervolgd worden is het belangrijk dat we de juiste informatie aan de advocaten kunnen doorgeven. Zo hebben we nodig:

Een scan of duidelijke foto van de dagvaarding.
Telefoonnummer
E-mailadres
Naam
Adres
BSN nummer

Stuur deze informatie naar: fightrepression(at)riseup.net

Op 19 november 2016 kwamen zo’n 250 mensen op het Kerkplein samen om vanaf daar een demonstratie te lopen tegen de repressie die zich de afgelopen jaren uitbreidt tegen anarchisten en antifascisten in Den Haag en daar buiten. Repressie zoals het constant verbieden van demonstraties en het in kaart brengen van antifascisten en anarchisten om vervolgens repressieve maatregelen te kunnen treffen. En ook deze demonstratie werd op bevel van de Haagse toenmalig burgemeester van Aartsen de kop ingedrukt met repressie en geweld vanuit de politie.

De demonstratie werd al meteen in het begin totaal ingesloten door de Mobiele Eenheid en van alle kanten gefilmd door de politie. Vervolgens kwam de politie met het bevel om gezichtsbedekking af te doen want “dat was de afspraak”. Laat een ding duidelijk zijn, hier waren geen afspraken over gemaakt en dit stond ook niet in de kennisgeving die de politie had opgesteld met voorwaarden.

Het was gelijk duidelijk dat er een excuus werd gezocht om over te gaan op massa-arrestatie, en dat gebeurde ook. De politie sloot de demonstratie in en viel de groep aan. Terwijl de politie insloeg op de demonstranten riep de politie steeds dat mensen zich rustig moesten houden; een sterk staaltje de-escalerend optreden van de Haagse politie. Bij deze massa-arrestatie werden mensen in hun gezicht geslagen, een arm uit de kom geslagen en meerdere mensen kreupel geschopt. De politie gebruikte meerdere malen een nekklem en de enkele mensen die de demonstratie verlieten na oproep van de politie kregen daarna nog klappen. Uiteindelijk werden er 166 mensen opgepakt.

De demonstratie ondervond eigenlijk precies waar de demonstratie tegen gericht was, namelijk het systematisch inperken en verbieden van demonstraties, het criminaliseren, aanvallen en opsluiten van anarchisten en antifascisten.

https://fightrepressiondemo.noblogs.org


Prosecutions for anti-repression demonstrators

We have been informed by our lawyers that the Public Prosecution will start summoning people to court who took part in the anti-repression demonstration in November 2016 in The Hague. Some people have already receive subpoenas to attend court.

For the upcoming court case the lawyers Ineke van den Brûle and Juanita van Lunen will be available for the defence. If you wish to be defended and represented by them you can contact us. Because the case consists of 166 arrests of which all will likely be prosecuted we need to be sure to give the most complete and accurate information to our lawyers. The required information is:

A scan or clear picture of the subpoena
Telephone number
E-mail address
Name
Address
Social Service Number

Send the information to: fightrepression(at)riseup.net

On the 19th of November 2016 around 250 people gathered on Kerkplein in The Hague to march against the repression that has been targeting anarchists and anti-fascists in The Hague. Repressive measures like constantly prohibiting demonstrations and mapping activities and identities of anarchists and anti-fascists so to further implement repressive measures like area-bans. The anti-repression demonstration was also banned on the spot by the then The Hague mayor van Aartsen and was crushed by repressive police violence.

The demonstration was immediately kettled by the riot police and was under constant CCTV and police surveillance. The police then preceded to order demonstrators to remove face-covering clothing with the excuse that “that was the agreement”. Let one thing be clear, there was no agreement about this.

It was obvious that the police was searching for an excuse to make a mass-arrest, and so it was. The police kettled the demonstration and attacked its participants. While the police beat up people on the square they called through megaphones that people should remain calm; a typical de-escalation tactic by the The Hague Police. People were punched in the face, an arm was dislocated and certain people left in need of medical attention. Headlocks were also used during the arrests and the few people who left the demonstration when the police ordered them also received some punches outside the kettle. In the end 166 people were arrested.

The demonstration was faced with the exact situation it condemned: systematically banning and limiting demonstrations, criminalising, attacking and arresting of anarchists and antifascists.

https://fightrepressiondemo.noblogs.org